145 000 niet-ingevulde vacatures? Werkgevers: als dat klopt, stuur dan jullie werkaanbiedingen naar Select Actiris!

Actiris lanceert een nieuwe sensibiliseringscampagne om de Brusselse werkgevers beter te informeren over alle gratis oplossingen die Select Actiris voor hen in petto heeft.

In 2017 ontving Actiris 35 000 werkaanbiedingen. Meer dan 6 000 werkgevers deden beroep op Actiris voor hun aanwervingen. Twee cijfers die de laatste jaren bleven stijgen en aantonen dat de gewestelijke tewerkstellingsdienst het vertrouwen van ondernemingen heroverd heeft. Maar om de 91 214 werkzoekenden die nog steeds ingeschreven zijn bij Actiris beter te kunnen helpen, wil de arbeidsbemiddelaar nog meer werkgevers verleiden. Daarom lanceert Actiris vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne om de Brusselse werkgevers beter te informeren over alle gratis oplossingen die Select Actiris voor hen in petto heeft.

Volgens de laatste vacaturecijfers die Statbel publiceerde, telde België in het tweede trimester van dit jaar 145 760 niet-ingevulde werkaanbiedingen. Als dat cijfer een correcte vertaling is van de noden van werkgevers, waarom bezorgen ze dan niet allemaal hun vacatures aan Actiris? Om hun kansen op het vinden van de juiste kandidaat te verhogen, nodigt Actiris dan ook alle werkgevers van harte uit om hun werkaanbiedingen op te sturen. Actiris lanceert vandaag, 12 november 2018, een sensibiliseringscampagne om meer werkgevers hiervan te overtuigen.

Actiris beschikt over een volledig departement gewijd aan werkgevers: Select Actiris. Het telt 245 medewerkers die elke dag op zoek gaan naar geschikte kandidatenen andere oplossingen voor werkgevers.

Hulp bij rekruteren, kandidaten selecteren, opleiden van toekomstige medewerkers, informatie over de verschillende soorten tewerkstellingssteun, enzovoort: werkgevers kunnen rekenen op een brede waaier aan gratis oplossingen op maat. Steeds meer werkgevers vinden de weg naar Actiris: in zes jaar tijd steeg het aantal werkaanbiedingen dat Actiris ontving van 27 000 naar 35 000.

Aantal door Actiris ontvangen werkaanbiedingen
Aantal door Actiris ontvangen werkaanbiedingen

Het lijkt erop dat dit cijfer nog verder zal stijgen in 2018, aangezien het aantal werkaanbiedingen dat Actiris in de eerste tien maanden ontving hoger was dan dezelfde periode vorig jaar. 2018 zou dus nog beter moeten worden dan 2017.

« De goede economische conjunctuur speelt zeker een rol in de toename, maar ik ben er van overtuigd dat de manier waarop we onze diensten gemoderniseerd hebben ons een professionalisme en een nieuwe geloofwaardigheid hebben gegeven bij de werkgevers, die je nu kan zien in de resultaten. Wij zijn klaar om nog een versnelling hoger te schakelen en doen aan alle werkgevers de oproep: doe beroep op onze diensten. Jullie hebben al betaald voor onze diensten via jullie belastingen, maak er dan ook gebruik van! », benadrukt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.
Olivier Rey, algemeen directeur van de onlangs heropende Cinema Palace in centrum Brussel, vond zijn personeel via Select Actiris. Hij vertelt over zijn aanvankelijke vooroordelen over rekruteren via een overheidsdienst: ​ “Eerlijk gezegd verwachtte ik in het begin een soort logge, bureaucratische organisatie bij hen, maar ze hebben me helemaal verbaasd, om eerlijk te zijn. Select Actiris was een gedroomde partner voor de HR-kant van mijn opstart. Ik heb er, tegen alle verwachtingen in, een heel performante en professionele steun aan overgehouden.”
 “Omdat volledig opgeleide, meertalige bewakingsagenten niet zomaar te vinden zijn op de arbeidsmarkt, hebben wij een samenwerking met Select Actiris op touw gezet.”, vertelt Tom Rommens, Recruitment Manager bij Securitas Belgium. “We zijn vertrokken met 150 personen die we samen met Select Actiris hebben opgeleid tot bewakingsagent, VDAB Brussel zorgde tegelijkertijd voor een taalopleiding Nederlands: overheid en privé slaan dus de handen in elkaar om mensen te helpen een job te krijgen. Je leert bovendien mensen hun job kennen op het veld en niet gewoon in een saaie klas, bij ons is dat echt een succes geweest.

 

Wat doet Select Actiris voor werkgevers?

De juiste medewerkers vinden is een tijdrovende bezigheid. Daarom biedt Select Actiris, het werkgeversteam van Actiris, gratis ondersteuning op maat aan werkgevers. Naargelang de vraag van de werkgever kan hij of zij een werkaanbieding zelf plaatsen en beheren op de website van Actiris of beroep doen op de werkgeversconsultants, die gespecialiseerd zijn in de sector van de ondernemer in kwestie. Zij helpen dan bijvoorbeeld bij het opstellen van werkaanbiedingen en gaan op zoek naar kandidaten. Binnen de 15 dagen worden maximaal 6 kandidaten aan de werkgever voorgesteld.

Als het nodig is, kunnen opleidingen voorzien worden in samenwerking met andere openbare diensten zoals Bruxelles Formation of VDAB Brussel. Tot slot is Select Actiris ook het toegangspunt voor informatie over alle tewerkstellingssteun waarvan werkgevers kunnen genieten bij aanwervingen.

 

Op welke soorten steun kunnen Brusselse werkgevers allemaal rekenen?

Er bestaan verschillende soorten tewerkstellingssteun in Brussel. De werkgeversconsultants van Select Actiris informeren en adviseren werkgevers over de verschillende voordelen. ​ 

  • De Individuele Beroepsopleiding

Met de IBO (aan Franstalige kant “Formation Professionnelle Individuelle en entreprise”) kunnen werkgevers hun toekomstige collega’s op de werkvloer zelf opleiden aan voordelige voorwaarden.

  • Activa.brussels

Werkgevers kunnen aan voordelige voorwaarden Brusselse werkzoekenden aanwerven via activa.brussels. De werkgever ontvangt daarbij een premie van 15 900€, de werkzoekende broodnodige werkervaring.

  • First-stage

Met de First-stage kunnen werkgevers jonge Brusselaars aan die broodnodige eerste werkervaring helpen, voor ongeveer 200 euro per maand. Actiris betaalt een extra toelage aan de stagiair om zijn of haar loon aan te vullen.

  • Duaal leren

Bij duaal leren combineren jongeren vanaf 15 jaar enkele dagen per week werken in een bedrijf met les volgen. Zo doen ze al tijdens hun schooljaren werkervaring op.

 

Hoe zal de campagne eruitzien?

Wie kan er werkgevers beter informeren dan een werkgever? Vijf werkgevers van verschillende grootte en uit verschillende sectoren die al beroep doen op de diensten van Select Actiris zullen zelf aan hun collega’s en concurrenten vertellen welke oplossingen zij gebruiken en waarom. Op de radio, in de klassieke en gespecialiseerde media, enzovoort: overal zal je hun getuigenissen de komende weken tegenkomen. ​ Je kan hun verhalen ook ontdekken op select.actiris.brussels

Het hoogtepunt van de campagne komt er op 5 december, in het Brusselse Beroepenpunt. Die avond nodigen Actiris, Unizo, UCM en BECI nodigen de Brusselse werkgevers uit voor de allereerste “Employers’ Night”. De werkgeversorganisaties en Actiris bundelen die avond de krachten om 200 werkgevers kennis te laten maken met het palet aan oplossingen dat op hen ligt te wachten.

Download hieronder al het campagnemateriaal (© Actiris, 2018). Voor vragen of meer informatie kan u terecht bij Jan Gatz of Anaïs Sorée.

Beluister hier de radiospot

MP3 - 1.1 Mb

 

Bekijk hier alle getuigenissen van werkgevers:

 

Découvrez ici les articles de notre blog:

 

 

Over Actiris

Actiris is de onmisbare en betrouwbare openbare dienst voor werkzoekenden en werkgevers in het Brussels Gewest. Actiris zet zich in om de tewerkstellingsgraad van de Brusselaars te verhogen en focust hiervoor op twee opdrachten: zorgen voor kwaliteitsvolle begeleiding en dienstverlening aan de werkzoekenden in hun overgang naar een duurzame en kwaliteitsvolle tewerkstelling, en gratis diensten bieden aan alle werkgevers in hun zoektocht naar medewerkers.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be

Neem contact op met

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

www.actiris.be