About Actiris

Actiris est l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi. En tant que service public de l’emploi, Actiris est l’acteur principal et le fournisseur de solutions pour l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. Actiris concentre ses actions et moyens sur deux missions: garantir le matching entre employeurs et chercheurs d’emploi et organiser la transition vers l’emploi. Actiris est également mandaté pour la coordination de l’Observatoire bruxellois de l’Emploi.

Pour plus d’informations: www.actiris.be.

___

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbaretewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten: het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

Voor meer informatie, zie www.actiris.be.

Actiris
Av. de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel